Oferta

OBSŁUGA RACHUNKOWA FIRM

 

Prowadzenie pełnej księgowości (pełna obsługa dla podmiotów prowadzących pełną księgowość- sp. z o.o., spółka akcyjna, stowarzyszenia, fundacje itp.)

w zależności od ilości dokumentów i ilości pracowników – przeciętnie 500-800 zł

Firma nie zatrudniająca pracowników,

do 15 dokumentów

od 300 zł/m-c

Do 3 pracowników

do 40 dokumentów

od 480 zł/m-c

Do 5 pracowników

do 100 dokumentów

od 780 zł/m-c

Do 10 pracowników

do 150 dokumentów

od 1100 zł/m-c

Powyżej 10 pracowników,

powyżej 150 dokumentów

od 1180 zł/m-c

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów bez VAT – w zależności od ilości dokumentów

co najmniej 90 zł

Do 20-30 dokumentów

od 90 zł

Do 50 dokumentów

od 150 zł

Do 70 dokumentów

od 200 zł

Do 100 dokumentów

od 250 zł

Powyżej 100 dokumentów

od 300 zł

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów z ewidencją VAT – w zależności od ilości dokumentów (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę)

od 100-200 zł

(do 25 dokumentów)

Ryczałt bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu niebędących podatnikami VAT)

co najmniej 70 zł

Ryczałt z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu będących podatnikami VAT) – w zależności od ilości dokumentów i ilości pracowników

co najmniej 100 zł

Firma 1-3 osobowa, bez pracowników,

do 15 dokumentów

120 zł/m-c

Firma 1-3 osobowa, do 3 pracowników,

do 40 dokumentów

160 zł/m-c

Firma do 5 pracowników,

do 100 dokumentów

320 zł/m-c

Firma do 10 pracowników,

do 150 dokumentów

480 zł/m-c

Firma powyżej 10 pracowników,

powyżej 150 dokumentów

od 550 zł/m-c

Karta podatkowa z VAT

od 100 zł

Zamknięcie książki przychodów i rozchodów

100 zł

Złożenie deklaracji, przy zawieszonej działalności

10 zł

Inne:

Opracowanie zasad polityki rachunkowości

 

ok. 500 zł

Zeznania roczne:         PIT 8a, 8b, 11,

od 15 zł/szt.

PIT 40

od 25 zł/szt.

PIT 27, 28, 37 (bez odliczeń)

od 50 zł/szt.

PIT 28, 37,36 (z odliczeniami)

od 70 zł/szt.

 

 

 

 

OBSŁUGA KADR I PŁAC

 

Obsługa kadrowo-płacowa

jednego pracownika

od 20 zł

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa – prowadzenie akt osobowych, kontrola, sporządzanie dokumentacji (umów, kwestionariuszy, świadectw pracy), deklaracji rocznych, ZUS, PFRON, list płac. Firmy zatrudniającej 10 pracowników

 

 

 

 

 

 

ok. 200 zł

Firmy zatrudniającej

od 11 do 20 pracowników

ok. 350 zł

Firmy zatrudniającej

od 21 do 30 pracowników

ok. 780 zł

Firmy zatrudniającej

powyżej 31 pracowników

ok. 1170 zł

Rozliczenia z ZUS

od 50 zł/m-c

Przygotowanie dokumentów w momencie przyjmowania i zwalniania pracownika

25 zł/os

Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych, wyrejestrowujących z ZUS – właściciela

i pracowników

20 zł/szt.

Przygotowanie umowy zlecenia z ZUS

20 zł

 

 

KONSULTACJE, PRACE DODATKOWE

Analizy finansowe

500-1000 zł

Doradztwo podatkowe – udzielanie konsultacji podatkowych, ubezpieczeniowych, kadrowo-płacowych, finansowo-bankowych i unijnych

100 zł/godz.

Sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych

od 80 zł/pismo + negocjowany proc. wartości należności

Zastępstwo przed organami podatkowymi

i NSA

500 zł

Skarga do NSA

500 zł

Analiza wypłacalności podmiotu gospodarczego

400 zł

Sporządzenie wniosku kredytowego

0,5 – 1,0 % kwoty kredytu

Sporządzenie biznesplanu

Od 500 zł

Sporządzenie deklaracji bankowej NBP

50 zł

Sporządzenie sprawozdania statystycznego GUS

W zależności od pracochłonności opracowania

Sporządzenie wniosku o zwrot VAT

od nierezydentów

75 euro/wniosek

Sporządzenie części finansowej wniosków unijnych

Od 600 zł

 

 

USŁUGI INNE

Rejestracja osoby fizycznej

150 zł + opłaty administracyjno-notarialne

Rejestracja spółki cywilnej

300 zł + opłaty administracyjno-notarialne

Rejestracja spółki z o.o.

800 zł + opłaty administracyjno-notarialne

Rejestracja stowarzyszenia, fundacji

1500 zł + opłaty administracyjno-notarialne

Kurs księgowości

15 zł za godzinę lekcyjną